Booy Uitgevers
De Boomgaard 20
1741 MD SCHAGEN
info@booyuitgevers.nl
Maritieme boeken

Maritieme trilogie
Arie Booy volgt als journalist van het Noordhollands Dagblad nu vijf jaar de Koninklijke
Marine in Den Helder. Vanuit de werkzaamheden voor de krant zijn drie boeken over dit
onderdeel van Defensie ontstaan.
In de zomer van 2015 is een jubileumboek over het Korps Mariniers uitgekomen. Dit
keurkorps van zeesoldaten bestaat in december precies 350 jaar. In QPO, Korps Mariniers
sinds 1665 ligt de nadruk op de laatste tachtig jaar van het korps. Het verhaal van
mariniers in de Tweede Wereldoorlog en de decennia daarna tot de verrichtingen van het
korps in de huidige tijd staan centraal.
In 2014 verscheen Kennis en Karakter. Deze uitgave werd verzorgd in opdracht van het
Koninklijk Instituur voor de Marinie in Den Helder. Het KIM is de opleiding voor
marineofficieren en maakt deel uit van de Nederlandse Defensie Academie. In dit boek
wordt een beeld gegeven van de opleiding zoals die in de 21e eeuw aangeboden wordt.
In 2013 verscheen Wereldwijd Voortvarend. Dit boek werd geschreven ter gelegenheid
van het 525-jarig bestaan van de marine. De Koninklijke Marine nam 15.000 exemplaren af
als geschenk aan personeel en relaties.
Copyright 2015 by 'Graafies Creative'    All Rights reserved    E-mail: info@graafies-creative.nl
Sociale netwerken
Booy Uitgevers